Rolfing®
02/03/2015
Zen shiatsu
02/03/2015

TEĎ

V průběhu let se ukázalo, že má sezení přinášejí lidem nejvíce, když se neomezujeme na jednu metodu. Když podobu sezení necháme vyplynout z jejich záměrů, přání či potíží a já můžu využít všechno, co znám a umím. Tak se zrodilo TEĎ.

Na úvod každého setkání probereme, s čím přicházíte, a dohodneme se, jak bude sezení vypadat. Často jde o koktejl práce s dotekem, kdy v klidu spočíváte na futonu a přijímáte, a procesů, kdy vás pozvu k aktivnější účasti – práce s dechem, pohybem, hlasem, představivostí a pozorností. Můžete se nechat hýčkat, řešit potíže, ať už fyzické či psychosomatické, vydat se prozkoumat vnitřní krajinu svého těla či kultivovat svou sportovní, uměleckou či pracovní pohybovou praxi. O jednotlivých metodách, se kterými pracuji, se můžete dočíst více v samostatných oddílech tohoto webu. Při těchto sezeních nás však spíše zajímá, co nám nejlépe poslouží v daném okamžiku. Jedinečným způsobem se pak rozkrývají souvislosti mezi fyzickými, emočními, mentálními případně duchovními aspekty vašich témat.

 

Prožitkové techniky, zážitková anatomie

Na tom, jestli a jak vnímáme své tělo, závisí, zda si všimneme, co se s námi při sezeních děje. A to zase určuje, zda a jak se účinky sezení přenesou do denního života. Prožitkové techniky, práce s vnímáním a držením těla, kvalitou pohybu, dechem vás učí si všímat. Na vlastní kůži si pohrajete s principy jako napětí a uvolnění, uzemnění, ukotvení ve vlastním těle, využití opory země, kostry, (rovno)váha, dávání a přijímání, kontakt, důvěra a hranice. Tahle práce poslouží těm, kdo se hlouběji zaobírají pohybem - sportovcům, tanečníkům, jogínům. Vědomí v těle a pohybu umožňuje efektivněji využívat zdroje v těle, pohybovat se s větší lehkostí a přesností.


Jemné techniky

Tělo spočívá v klidu. S pomocí ladiček (tzv. tónová akupunktura), drahých kamenů, reiki (přikládání rukou), dechu nebo vedené meditace a vizualizace pracujeme na tématu, které si přejete prozkoumávat.


CO S SEBOU

  • S sebou prosím pohodlné oblečení, ve kterém se vám dobře pohybuje, pokud možno z přírodních materiálů.